Pointilisme

Het pointilisme is een neo-impressionistsche schildertechniek getypeerd door het gebruik van stippen die ongemengd op het doek worden geplaatst. (rond 1880-1890)

 

 

 

4ART-M/M

Schilder: Camille Pissarro
Muziek: componist Maurice Ravel.
Realisatie: MUSICYARTE

  • Pissarro bloeiende pruimenbomen

  • Pissarro mist ll Lacruix Rouen

  • Pissarro jong vlaams meisje

Camille Pissarro bloeiende pruimenbomen